Wynajem dźwigów samojezdnych a układ hydrostatyczny

Wynajem maszyn budowlanych, w tym dźwigów samojezdnych, to to czym zajmujemy się na co dzień. Bardzo dużą wagę przywiązujemy do stanu technicznego naszego sprzętu. Jednym z  ważnych elementów  na jaki musimy zwracam uwagę jest hydraulika siłowa, w tym układ hydrostatyczny.

wynajem dźwigów hydralika siłowa

Dźwigi samojezdne i maszyny budowlane szeroko wykorzystywane są w różnego rodzaju pracach przez przedsiębiorców, a także osoby prywatne. Zastosowany silnik spalinowy podaje napęd na układ jezdny, dlatego pozwala za sprawne przemieszczanie się. Napędza pompę olejową, która dostarcza olej pod wysokim ciśnieniem do obsługi zespołów roboczych. Postępujący rozwój układów hydraulicznych, wiążący się z ich wysoką niezawodnością oraz wprowadzaniem nowoczesnych układów sterowania elektrohydraulicznego i elektronicznego sprawia, że to właśnie napędy hydrostatyczne znajdują coraz szersze zastosowanie w wyżej wspomnianych maszynach. Niewątpliwą zaletą tych układów jest to, że przy stosunkowo niewielkich gabarytach, możliwe jest uzyskanie wysokich wartości momentu obrotowego w napędzie, czy dużych sił w układach roboczych.

UKŁAD HYDROSTATYCZNY

Oprócz tego, układy hydrostatyczne cechują się:

 • dużą łatwością sterowania (znacznie wyższą niż układach mechanicznych),

 • małą bezwładnością układu, umożliwiającą dokonywanie częstych i gwałtownych zmian prędkości i obciążenia,

 • samosmarownością, gdyż stosowane ciecze hydrauliczne produkowane na bazie oleju mineralnego taką własność mają,

 • łatwością bezpośredniej i ciągłej kontroli obciążenia, a także łatwością ograniczenia tego obciążenia,

 • łatwością przestrzennego usytuowania elementów układu, dzięki połączeniom przewodami,

 • możliwością komponowania układów ze zunifikowanej liczby elementów typowych.

 • łatwością automatyzacji lub zdalnego sterowania.

CZY UKŁAD HYDROSTATYCZNY MA WADY?

Mimo szeregu zalet, układy hydrauliczne mają też wady. Zaliczyć do nich można:

 • dużą podatność na zanieczyszczenia cieczy roboczej, które mogą prowadzić do uszkodzeń,

 • zmiany właściwości statycznych i dynamicznych, spowodowane zmianami lepkości cieczy roboczej pod wpływem temperatury,

 • dużą hałaśliwość, która wzrasta wraz z ciśnieniem,

 • trudności w uzyskaniu dokładnej synchronizacji ruchów silników lub siłowników obciążonych w zróżnicowany sposób,

 • możliwość występowania wycieków cieczy roboczej, szkodliwych dla środowiska naturalnego.

ELEMENTY UKŁADU HYDROSTATYCZNEGO

W każdym układzie hydrostatycznym można wyróżnić elementy zaliczane do jednej z poniższych czterech grup:

 • pompy, będące elementami, które zamieniają dostarczoną z zewnątrz energię mechaniczną (silnik spalinowy, czy elektryczny) na energię ciśnienia cieczy roboczej,

 • elementy sterujące kierunkiem przepływu cieczy (rozdzielacze), ciśnieniem (zawory przelewowe i bezpieczeństwa), natężeniem przepływu (zawory dławiące) oraz magazynujące energię (akumulatory hydrauliczne),

 • silniki hydrauliczne ruchu obrotowego (silniki obrotowe) i posuwisto-zwrotnego (siłowniki hydrauliczne), będące elementami zamieniającymi dostarczoną energię hydrauliczną na energię mechaniczną, przekazując ją do napędzanego urządzenia,

 • elementy pomocnicze, dzięki którym możliwym jest połączenie elementów i poprawne działanie układu (zbiorniki, filtry, chłodnice, nagrzewnice, przewody, elementy pomiarowe).

Podsumowując hydraulika na dzień dzisiejszy jest jedną z najlepszych możliwości do uzyskania tak dużych sił w zastosowaniu do tego typu urządzenia. Dlatego