RODO

INFORMACJA O ADMINISTRATORZE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane Administratora

1.1. Administratorem danych osobowych, jest:

 • W─śGLO-SPRZ─śT Agnieszka Og┼éoza ul. Kr├│lewskiej Tamy 22, 44-100 Gliwice, NIP: 6312576807; REGON 241771995, telefon kontaktowy: 32 238 26 28 (ÔÇ×Administrator IÔÇŁ),
 • W─śGLO-SPRZ─śT Joanna Og┼éoza-Palm─ůka ul. Szymanowskiego 2, 44-105 Gliwice, NIP: 9691462712; REGON 240438383, telefon kontaktowy: 32 238 26 28 (ÔÇ×Administrator IIÔÇŁ),

1.2. Administrator I i II przetwarza dane osobowe zgodnie z prawem oraz wymogami Rozporz─ůdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os├│b fizycznych w zwi─ůzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep┼éywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako ÔÇ×RODOÔÇŁ).

 1. Gromadzone Dane

Gromadzone dane osobowe obejmuj─ů: w przypadku os├│b fizycznych nieprowadz─ůcych dzia┼éalno┼Ťci gospodarczej: imi─Ö i nazwisko, adres zamieszkania/adres dostawy, PESEL, nr dowodu osobistego, numer telefonu, e-mail; w przypadku os├│b fizycznych prowadz─ůcych dzia┼éalno┼Ť─ç gospodarcz─ů: nazwa firmy, adres prowadzenia dzia┼éalno┼Ťci, adres dostawy, NIP, numer telefonu, e-mail, rachunek bankowy. Dane osobowe gromadzone s─ů podczas realizacji umowy sprzeda┼╝y towar├│w i us┼éug.

 1. Cele przetwarzania Danych

Dane osobowe przetwarzane b─Öd─ů w celu:

3.1. gdy osoba, kt├│rej dane dotycz─ů wyrazi┼éa zgod─Ö na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub wi─Ökszej liczbie okre┼Ťlonych cel├│w art.┬á6 ust.┬á1 lit.┬áa) RODO,

3.2. gdy przetwarzanie jest niezb─Ödne do wykonania umowy, sprzeda┼╝y towar├│w b─ůd┼║ us┼éug, kt├│rej stron─ů jest osoba, kt├│rej dane dotycz─ů, lub do podj─Öcia dzia┼éa┼ä na ┼╝─ůdanie osoby, kt├│rej dane dotycz─ů, przed zawarciem umowy art.┬á6 ust.┬á1 lit.┬áb) RODO,

3.3. gdy przetwarzanie jest niezb─Ödne do wype┼énienia obowi─ůzku prawnego ci─ů┼╝─ůcego na administratorze art. 6 ust.┬á1 lit.┬ác) RODO, w szczeg├│lno┼Ťci wynikaj─ůcych z przepis├│w prawa podatkowego ÔÇô przez okres 5 lat, licz─ůc od ko┼äca roku kalendarzowego, w kt├│rym up┼éyn─ů┼é termin p┼éatno┼Ťci podatku nale┼╝nego w zwi─ůzku z zawarciem i realizacj─ů umowy sprzeda┼╝y, albo d┼éu┼╝ej je┼╝eli wymagaj─ů tego przepisy prawa (Dz. U. 2017r poz.1221 ustawy z dnia 11.03.2004 o podatku od towar├│w i us┼éug, Dz. U. z 2018r poz. 800 ustawy z dnia 29.08.1997 ordynacja podatkowa),

3.4. gdy przetwarzanie jest niezb─Ödne do wype┼énienia obowi─ůzku prawnego ci─ů┼╝─ůcego na administratorze I i II art. 6 ust.┬á1 lit.┬ác) RODO, w szczeg├│lno┼Ťci wynikaj─ůcych z przepis├│w ustawy o podatku akcyzowym wype┼énienia dokument├│w sprzeda┼╝owych wyrob├│w w─Öglowych podczas zakupu oraz pe┼énomocnictwa do zakupu wyrob├│w w─Öglowych (Dz.U.2018.0.1114 ustawy z dnia 6.12.2008r o podatku akcyzowym),

3.5. gdy przetwarzanie jest niezb─Ödne do cel├│w wynikaj─ůcych z prawnie uzasadnionych interes├│w realizowanych przez administratora I i II art. 6 ust.1 lit. f) RODO w zakresie monitoringu wizyjnego, dochodzenia roszcze┼ä.

 1. Prawa os├│b, kt├│rych dane dotycz─ů

4.1. Ka┼╝dej osobie, kt├│rej dane osobowe s─ů przetwarzane przys┼éuguje prawo do:

 • dost─Öpu do danych ÔÇô prawo do informacji o zakresie i celu przetwarzania danych osobowych,
 • sprostowania danych ÔÇô prawo do poprawy danych,
 • bycia zapomnianym ÔÇô prawo do trwa┼éego usuni─Öcia danych, kontaktuj─ůc si─Ö z Administratorem W─śGLO-SPRZ─śT Agnieszka Og┼éoza oraz W─śGLO-SPRZ─śT Joanna Og┼éoza-Palm─ůka
 • ograniczenia przetwarzania danych ÔÇô prawo wstrzymania,
 • przetwarzania danych, np. do czasu ich poprawienia lub wyja┼Ťnienia celu i zakresu przetwarzania,
 • przenoszenia danych ÔÇô┬á prawo do przeniesienia danych do innego administratora┬ádanych w formacie umo┼╝liwiaj─ůcym odczyt maszynowy,
 • sprzeciwu ÔÇô prawo wyrazi─ç sprzeciw dotycz─ůcy przetwarzania danych,
 • sprzeciwu dotycz─ůcego pro´Čülowania ÔÇô prawo do wyra┼╝enia sprzeciwu wykorzystania┬áPa┼ästwa danych do decyzji opartych na┬ázautomatyzowanym przetwarzaniu Pa┼ästwa danych,
 • wniesienia skargi do organu ochrony danych osobowych.

4.2. Dane mog─ů by─ç udost─Öpniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowi─ůzuj─ůcych przepis├│w prawa, w tym w┼éa┼Ťciwym organom wymiaru sprawiedliwo┼Ťci. Administrator I i II przekazuje zebrane dane osobowe organom administracji pa┼ästwowej, organom ┼Ťcigania oraz organom wymiaru sprawiedliwo┼Ťci na ich wyra┼║ne ┼╝─ůdanie i tylko w przypadkach okre┼Ťlonych przez przepisy prawa.

4.3. Przewidywanymi odbiorcami danych s─ů pracownicy i wsp├│┼épracownicy Administratora I i II w zakresie obs┼éugi informatycznej oraz ksi─Ögowej w jakim jest to niezb─Ödne do realizacji cel├│w wynikaj─ůcych z um├│w, jakie zawarli Pa┼ästwo z Administratorem I i II.

4.3. Administrator I i II nie będzie przekazywał danych osobowych innym podmiotom ani nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

4.4. Administrator I i II mo┼╝e odm├│wi─ç usuni─Öcia danych, je┼╝eli istniej─ů przes┼éanki wynikaj─ůce z przepis├│w prawa.

 1. Zabezpieczenie Danych

5.1. Administrator I i II stosuje odpowiednie ┼Ťrodki techniczne i organizacyjne zapewniaj─ůce ochron─Ö przetwarzanych danych, a w szczeg├│lno┼Ťci zabezpiecza dane przed ich udost─Öpnieniem osobom nieupowa┼╝nionym, przetwarzaniem z naruszeniem prawa oraz zmian─ů, utrat─ů, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

5.2. Do przetwarzania Pa┼ästwa danych wewn─ůtrz organizacji Administratora dopuszczane s─ů wy┼é─ůcznie osoby upowa┼╝nione przez Administratora I i II.