Koparki i ładowarki – podstawa na budowie

Roboty ziemne niezmiennie są jednymi z najpowszechniejszych prac na budowie. Mają one za zadanie przygotować grunt do wszelkich typów prac, zarówno tych naziemnych, jak i podziemnych. W związku z tym, istnieje duże prawdopodobieństwo, że na placu budowy niezbędne będą koparki lub ładowarki.

Koparka

Koparka zasadniczo jest maszyną służącą do oddzielania urobku od gruntu i umieszczenia tego urobku w innym miejscu, np. na składowisku lub na maszynie do transportu towarów sypkich. Może jednak być również wykorzystywana jako urządzenie przeładunkowe. Na placach budowy w zasadzie spotyka się tylko jeden rodzaj koparek – koparki jednonaczyniowe. Nazwa ta pochodzi od wyposażenia w tylko jedno naczynie urabiające. Maszyny te pracują w tak zwanym cyklu przerywanym. Pomiędzy wykonywaniem kolejnych etapów oddzielania urobku od gruntu za pomocą naczynia urabiającego, występują etapy pomocnicze, czyli przeniesienie naczynia z urobkiem i jego opróżnienie, a następnie powrót do pozycji pracy. Drugą grupą są koparki wielonaczyniowe, które pracują w cyklu ciągłym. Wyposażenie w wiele naczyń urabiających połączonych zamkniętym łańcuchem lub ustawionych na kole czerpakowym pozwala na wykonywanie kolejnych etapów pracy naczyń bez przerwy. W zależności od rodzaju terenu, po którym koparka ma się przemieszczać, dostępne są zarówno urządzenia kołowe, jak i gąsienicowe.

koparka

Ładowarka

Ładowarka służy do załadunku i transportu urobku lub innych materiałów na bliskie odległości. Nadaje się również do odspajania urobku od gruntu. Najprostsza wersja zaopatrzona jest w łyżkę umieszczoną z przodu maszyny, z możliwością jej ruchu w jednej płaszczyźnie. Jest to ładowarka czołowa. Łyżka jednak może być umieszczona na obrotowej platformie z wysięgnikiem, co często umożliwia pracę bez obracania całej maszyny. Mówi się wtedy o ładowarce obrotowej. Łyżka może być także wychylna na boki lub w rzadkich przypadkach mieć możliwość ruchu od czoła, aż do tyłu maszyny. Popularne są ładowarki przegubowe z dwuczęściowym podwoziem, co zwiększa manewrowość urządzenia w ograniczonej przestrzeni. Podobnie jak z koparkami, w zależności od potrzeby można wybrać wersję z kołami lub gąsienicami.

ładowarka

Koparka czy ładowarka?

Największą różnicą pomiędzy koparką, a ładowarką jest to, że koparka korzysta z wysięgnika do napełniania swojego naczynia urobkiem, natomiast ładowarka realizuje ten cel za pomocą mechanizmu jazdy. Oczywistym jest więc, że do głębokich wykopów koparka będzie niezastąpiona. Jeśli jednak istnieje potrzeba transportu większej ilości już oddzielonego urobku lub pomniejszego profilowania terenu, ładowarka okazuje się lepszym i efektywniejszym rozwiązaniem. Do niewielkich robót budowlanych często nie trzeba jednak wybierać. Istnieją uniwersalne koparko-ładowarki łączące cechy obu niezwykle przydatnych maszyn. Ponadto, w razie potrzeby, zamiast w naczynie urabiające, koparkę można wyposażyć w młot wyburzeniowy lub hydrauliczny, chwytak mechaniczny lub elektromagnetyczny albo frezarkę. Natomiast ładowarkę w hak, chwytak, uchwyt do dłużnic czy nawet zbiornik do betonu lub widły do palet.

koparki ładowarki