Obowiązki operatora dźwigu samojezdnego przed przystąpieniem do pracy

Praca operatora dźwigu wiąże się z dużą odpowiedzialnością za bezpieczeństwo i zdrowie swoje oraz innych pracowników budowy. Prócz tego, operatorowi powierza się w ręce bardzo kosztowny sprzęt i materiały. Według Urzędu Dozoru Technicznego (UDT) większość wypadków i uszkodzeń maszyn wynika z nieprzestrzegania przepisów BHP i instrukcji eksploatacji urządzeń. W związku z tym, nawet jeszcze przed rozpoczęciem pracy, operator powinien podjąć wszelkie kroki umożliwiające bezpieczne korzystanie z dźwigu. Więc jakie są obowiązki operatora dźwigu jeszcze przed rozpoczęciem pracy? Co operator zobowiązany […]

Podział i rodzaje maszyn budowlanych

Przed przystąpieniem do wykonywania danej inwestycji budowlanej należy określić zapotrzebowanie na odpowiedni, ze względu na rodzaj planowanych prac, sprzęt. Posiadanie lub dostęp do odpowiednich maszyn budowlanych znacząco przyspiesza postęp budowy i ułatwia poszczególne jej etapy. Maszynami budowlanymi nazywa się szeroką grupę urządzeń stosowanych w robotach budowlanych, które można sklasyfikować na wiele sposobów, np. ze względu na napęd lub sposób sterowania. Najpopularniejszą metodą podziału jest wyróżnienie podgrup maszyn budowlanych przez wzgląd na rodzaj wykonywanych przez nie robót budowlanych. Klasyfikacja maszyn budowlanych […]